Baterie Hydroakumulatorów

Baterie hydroakumulatorów 

Zestawy hydroakumulatorów Roth Hydraulics zarówno tłokowych jak i pęcherzowych połączone ze sobą oraz jeżeli jest to konieczne połączone z butlami wspomagającymi są wizytówką naszej firmy. Tworząc te systemy korzystamy z aplikacji Roth ACU, która powstała na bazie naszego wieloletniego doświadczenia oraz wiedzy inżynierskiej. Systemy baterii hydroakumulatorów są w pełni wyposażone w orurowanie oraz posiadają wszystkie zabezpieczenia wymagane przez międzynarodowe i krajowe urzędy Dozoru Technicznego.

Charakterystyczne cechy baterii hydroakumulatorów:

  • Objętość systemów dowolna
  • Dostarczane jako gotowe do montażu u klienta
  • Standardowe moduły pozwalające na rozbudowę systemu